14 Dec 2019

Pokojné sviatky všetkým našim priateľom a čitateľom


Blížia sa sviatky a koniec roka.
Ďakujeme za priazeň, všetkým našim čitateľom a bez rozdielu vierovyznania im želáme pokojné a štedré sviatky - či už Vianoce alebo Chanuku.

Do novej dekády želáme nám všetkým najmä mier, pokoj a toleranciu.
PF 2020!

Robert Hofrichter a Peter Janoviček