6 Nov 2018

Rakúsky veľvyslanec Helfried Carl o našej knihe

Je nám veľkou cťou oznámiť, že slovenské vydanie našej knihy vyjde v decembri 2018 pod názvom "Z Prešporku do Soľnohradu - Strednou Európou proti prúdu času", vo vydavateľstve SLOVART.


J. E. Helfried Carl, veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku pri tejto príležitosti o knihe povedal nasledovné slová.