23 Dec 2020

Pokojné Vianočné sviatky a veľa zdravia do Nového roku!


Napriek neľahkej dobe, prajeme všetkým našim čitateľom pokojné Vianoce plné zdravia a úspešné vykročenie do Nového roku, ktorý hádam bude lepší, než ten končiaci.

Robert Hofrichter a Peter Janoviček