20 Dec 2021

Pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku!


Napriek neľahkej dobe, prajeme všetkým našim čitateľkám a čitateľom pokojné Vianoce plné zdravia a úspešné vykročenie do nového roku, ktorý hádam bude lepší, než ten končiaci.

Robert Hofrichter a Peter Janoviček