27 Feb 2015

Buchpräsentation Universitätsbibliothek Bratislava / Knižná prezentácia v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Am 26. Februar 2015 haben wir unser Buch erneut dem Publikum in Bratislava vorgestellt. Der Saal der Universitätsbibliothek war voll und es hat sich eine interessante Diskussion entwickelt.
Danke an den Direktor der Bibliothek, Dr. Lechner, und die anderen Bibliotheksmitarbeiter für die freundliche Aufnahme!
----
Dňa 26. februára 2015 sme opäť predstavili našu knihu bratislavskému publiku. Seminárna sála Univerzitnej knižnice bola plná a po skončení prezentácie nasledovala zaujímavá diskusia a spoločenské stretnutie.
Ďakujeme riaditeľovi Úseku knižničných činností Dr. Dušanovi Lechnerovi a pracovníkom Univerzitnej knižnice za skvelú organizáciu a pomoc pri uskutočnení akcie. Zároveň ďakujeme všetkým priateľom z Bratislavy, ktorí na našu prezentáciu prišli.


Foto: Juraj Janoviček