18 Mar 2015

Pozvánka: „PRESSBURGER KIPFERL – BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI“

Všetkých priatelov z Bratislavy srdečne pozývame!

Dátum: 31. marec 2015 
Čas: 18:00 
Miesto: Goethe Inštitút, Panenská 33, Bratislava

Program:

Prednáška doc. Mgr. Jozefa Tancera, PhD.: „Nie je nemčina ako nemčina.“ Ako sa rozprávalo po nemecky v Bratislave.

Predstavenie trojjazyčnej webovej stránky OZ Bratislavské rožky a slávnostné spustenie jej nemeckej jazykovej mutácie.
Prezentuje: Máté Csanda, kunsthistorik.

Prezentácia knihy Petra Janovička a Roberta Hofrichtera Von Pressburg nach Salzburg. Rozhovor s autormi moderuje:
Michal Hvorecký, vedúci informačného strediska a knižnice Goetheho inštitútu.

Uvedenie aplikácie Goetheho inštitútu Deutsche Spuren – Stopy nemeckej kultúry.

Facebook event

Podujatie je realizované s podporou Ars Bratislavensis.